Leif Holmstrand och Jonas Örtemark, Darger reviderad, Drucksache, 2011. Samarbete med Jacob Grønbech Jensen och Emi-Simone Zawall. ”Darger reviderad har skrivits gemensamt av författarna Leif Holmstrand och Jonas Örtemark. Boken är en blandning av berättande experimentprosa, prosalyrik, lyrik och dramatik där ledmotivet utgörs av den amerikanske konstnären Henry Darger (1892–1973). Minnen, fantasier och spekulationer kring Dargers faktiska biografi vävs samman med intryck av hans livsverk In the Realms of the Unreal och formar denna reviderade mytbild. Ömsom tvekande, ömsom ursinnigt träder olika röster fram ur dunklet för att berätta om Darger, fiktionen och den stora ensamheten.”