Direktupphandling av kortfilm om medicinsk åldersbedömning. Offentliga allmänna handlingar sammanställda av Carl Johan Erikson och Björn Larsson (Vägra döda, Stockholm, 2018). Mjukband, 188×268 mm, 160 sidor, offset. Del i forskningsprojektet Vägra döda. Historier om de vapenfria männen, Kungl. Konsthögskolan och Vetenskapsrådet, 2017–2019. Grafisk formgivning: Rikard Heberling. Tryck: Elanders, Mölnlycke.