Bob Hund, Folkmusik för folk som inte kan bete sig som folk (Bob Hunds Förlag, Malmö, 2009). CD. Omslag: Martin Kann och Rikard Heberling.