Bob Hund, Folkmusik för folk som inte kan bete sig som folk (Dilettante Productions, Stockholm; Hot Stuff, Älmhult; ‎Törncrantz Rock’n’roll, Stockholm, 2009). 7″; 10″; 10″. Omslag: Martin Kann och Rikard Heberling.