Handledning för utredningsmän. Dokument rörande prövningar av ansökningar om vapenfri tjänst i Sverige under åren 1966–1989 sammanställda av Carl Johan Erikson och Björn Larsson (Vägra döda, Stockholm, 2019). Mjukband, 188×268 mm, 124 sidor, offset. Del i forskningsprojektet Vägra döda. Historier om de vapenfria männen, Kungl. Konsthögskolan och Vetenskapsrådet, 2017–2019. Grafisk formgivning: Rikard Heberling. Tryck: TMG Sthlm, Bromma.