Heidegger, språket och poesin, Drucksache, 2013. Redaktörer: Sven-Olov Wallenstein och Ola Nilsson. Texter av Hans Ruin, Sven-Olov Wallenstein, Marcia Sá Cavalcante Schuback, Ola Nilsson och Anders Olsson. ”Heidegger, språket och poesin samlar föredrag från ett symposium som organiserades vid Södertörns högskola i samband med utgivningen av den svenska översättningen av Martin Heideggers På väg mot språket (Drucksache, 2012). De behandlar olika aspekter av Heideggers tänkande om språket och den särställning som dikten intar i hans senare verk, med utgångspunkt i hans tolkningar av Georg Trakl, Stefan George, Friedrich Hölderlin och Sofokles, men också möjligheten till en dialog med Walter Benjamin, och Heideggers relevans för skrivandets samtida praktik.”