Johanna Gustavsson, jag gör vi varje dag, 2014. Redaktör: Jennifer Hayashida. Samarbete med Maryam Fanni.