Bob Hund, Tinnitus i hjärtat (Sousafon, Malmö, 2009). Digital singel. Omslag: Martin Kann och Rikard Heberling.