Johanna Gustavsson, Vi är den här platsen eller tillståndet (Göteborg, 2017). Mjukband, 125×200 mm, 112 sidor, offset. Redaktör: Malin Holgersson. Grafisk formgivning: Maryam Fanni och Rikard Heberling. Tryck: Printon, Tallinn.